Med afsæt i en grundig søgeordsanalyse afdækker vi, hvad jeres potentielle kunder helt præcist søger efter, når de har brug for jeres produkter eller kompetencer. Dette tiltrækker ikke alene flere besøgende, men også relevante besøgende. Læs mere...

Ved hjælp af en teknisk SEO analyse sørger vi for, at ingen forkerte indstillinger, lav hastighed eller uhensigtsmæssig programmering og kodning står i vejen for jeres virksomheds synlighed i søgemaskinerne. Læs mere...

Det er indholdet på websitet, der fortæller søgemaskinerne og de besøgende, hvad siden omhandler. Med On-page SEO stiller vi skarpt på jeres hovedfokus, optimerer alle relevante parametre og øger derigennem både placeringer og trafikmængde. Læs mere...

Off-page SEO sikrer gennem etablering eller udbygning af en solid og relevant linkprofil jeres websites autoritet i søgemaskinernes øjne samt tilgangen af besøgende via andre kanaler. Dette giver optimeringen både dybde og diversitet. Læs mere...

Når jeres online markedsføring skal være både effektiv og profitabel, er den røde tråd vigtig. Vi tilrettelægger en samlet Content Marketing Strategi, der favner alle aspekter indenfor online tilstedeværelse - lige fra nyhedsbreve til sociale medier. Læs mere...

Skarpe tekster der giver brugeren solid information og tilfører jeres website og øvrige online markedsføringskanaler autoritet og troværdighed er alfa og omega. Til det formål tilbyder vi professionel tekstforfatning til alle formål online. Læs mere...

Skal vi hjælpe jer med SEO og øge jeres bundlinie?

15 års professionel erfaring med lokal, national og international søgemaskineoptimering sikrer jer optimale resultater. Kontakt os for en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe jer til mere vækst.

Ja tak, vi er klar til vækst!

Er jeres hjemmeside professionelt søgemaskineoptimeret?

Effektiv SEO angriber fra flere sider på én gang. Det giver optimeringen en bredde, der ikke alene er effektiv, men også langtidsholdbar.

Derfor bygger vores søgemaskineoptimering ikke kun på de klassiske SEO-discipliner som teknisk SEO, solid On Page optimering samt linkbuilding med både relevans og kvalitet for øje. Vi fokuserer også på adfærdsanalyse, konverteringsoptimering samt målretning af virksomhedens samlede online markedsføringsindsats mod præcis jeres målgruppe.

Alt sammen med det ufravigelige hovedformål at skabe vækst for virksomheden gennem øget tilgang af relevante besøgende fra alle relevante kanaler.

Samlet gør alt dette jeres virksomheds SEO-indsats meget profitabel. Hver marketingskrone brugt på SEO hos Oxygen i Odense er solidt investeret i en langtidsholdbar løsning uden hurtige smutveje og kortsigtede strategier. Vi ved nemlig, gennem vores mangeårige erfaring, at grundig SEO er gunstig SEO.

Hvad er On-page SEO?

Det er indholdet på din hjemmeside, der fortæller søgemaskinerne, hvad sitet handler om. Derfor er On-page søgemaskineoptimering det måske vigtigste element i SEO.

On-page SEO - Oxygen, SEO OdenseNår man udfører søgemaskineoptimering skelner man mellem Off-page og On-Page søgemaskineoptimering.

On-page søgemaskineoptimering er definitionen af den SEO, der kan udføres på selve dit website. Det drejer sig med andre ord om det indhold, du har på siden.

En hjemmesides indhold er det eneste, der kan informere søgemaskinerne om, hvilket fokus en side har samt hvilke søgninger, denne bør vises på. Søgemaskinerne er nemlig robotter, som i princippet udelukkende er i stand til at læse tekst.  

Hvis søgemaskinerne ikke kan identificere et websites hovedformål, udebliver de gode placeringer og derfor er On-page optimering af største vigtighed for din SEO-indsats.

Lad os hjælpe jer til succes online. Kontakt os her!

On-page søgemaskineoptimeringens elementer og fordele

Der er en række forskellige on-page elementer, der kan optimeres på. Herunder ser du de 3 mest håndgribelige. Fælles for dem alle er, at de både er synlige for brugerne og søgemaskinerne og derfor skal henvende sig til begge på én gang.

De synlige elementer i Google

 • Der er elementer i On-page optimeringen som i princippet kun er synlige i søgeresultaterne eller i browserens fane. Det drejer sig om de såkaldte sidetitler og metabeskrivelser. Begge dele er det første indhold på din side, som brugeren ser – allerede inden vedkommende klikker sig videre. Ved at optimere disse, kan du dermed påvirke brugeren og gøre dit site interessant allerede i søgeresultaterne. Og det kan være dét, der får brugeren til at vælge dig, frem for konkurrenten.
 • Derudover fortæller sidetitlen søgemaskinerne, hvad sitets absolutte fokus er.

Tekstindhold

 • Der er masser af uudnyttet optimeringspotentiale i teksterne på et website. Det fantastiske ved tekstindhold er, at man altid kan optimere herpå. Enten ved at tilføje mere, uddybe eller omskrive det eksisterende samt producere nye sider. Med til tekstindholdet hører også bl.a. overskrifter, der gør teksten mere overskuelig for brugeren og søgemaskinerne.
 • Desuden er det på tekstindholdet, du kan adskille dig væsentligt fra dine konkurrenter. Tekster skaber ikke alene autoritet, professionalisme og nærvær. De er også det absolut mest tids- og ressourcekrævende optimeringsparameter og signalerer derfor overskud på alle fronter. Og så er tekster, som allerede nævnt, helt essentielle for søgemaskinernes forståelse af, hvad dit website indeholder.

Medier

 • Indhold er meget mere end bare tekst og både billeder og videoer kan optimeres til specifikke søgeord, på samme måde som det resterende indhold. En ekstra fordel herved er, at du dermed også opnår yderligere synlighed i Googles billedsøgninger.
 • De er også en ekstra mulighed for via tekst og filnavne at signalere til søgemaskinerne, hvad fokus på den pågældende side er.

Vigtigheden af On-page SEO

On-page søgemaskineoptimering er så central en del af den samlede SEO-strategi, at du ikke kan være foruden. Optimerer du ikke dit indhold mod dine valgte søgeord, er der ingen SEO.

Du kan dog sagtens fokusere på delelementer i optimeringen og hen ad vejen henholdsvis op- og nedprioritere indsatsen på de forskellige parametre, i overensstemmelse med dit fokus, dine konkurrenters indsats og selve søgepotentialet.

Er du interesseret i et samarbejde omkring din On-page søgemaskineoptimering eller har du brug for en samlet SEO-løsning, giver vi meget gerne et uforpligtende individuelt tilbud, som er tilpasset jeres visioner, budget samt eventuelle in-house kompetencer.

Hvad er Off-page SEO?

Når man arbejder med Off-page søgemaskineoptimering er relevans og kvalitet nøgleordene. De allerbedste resultater opnås ved solid erfaringsbaseret viden og egne SEO tests.

Off-Page SEO - Oxygen, SEO bureau OdenseSEO’ens to grundlæggende discipliner er On-page og Off-page optimering.

Hvor On-page søgemaskineoptimering er den optimering, du kan foretage på selve dit site, handler Off-page søgemaskineoptimering om den indsats, du kan gøre uden for dit website.

Off-page søgemaskineoptimering påvirker den samlede SEO-indsats. Enten direkte, gennem tildeling af værdi fra andre autoritære hjemmesider via links, eller indirekte gennem øget tilgang af trafik fra andre domæner.

Har nogen tidligere besøgt dit website, vil du nemlig hos specifikt disse personer, opnå en højere placering i Google, når de atter søger efter dine produkter eller services.

Lad os hjælpe jer til tops på Google. Kontakt os for en uforpligtende dialog her!

Off-page optimeringens elementer

Det kan til tider være svært at skelne mellem Off-page søgemaskineoptimering og Content Marketing. Det behøver man dog heller ikke, da grænsen i mange tilfælde er flydende.

Linkbuilding

 • Linkbuilding som Off-page søgemaskineoptimering er nok den mest velkendte og anvendte disciplin. Målet er ikke en stor mængde links, men en mængde gode, relevante links. Der skal derfor tænkes i kvalitet frem for kvantitet. Udfører du ikke linkbuilding korrekt, eller går du for aggressivt til værks, kan det have negative konsekvenser.
 • Gør du det derimod i overensstemmelse med best practice og fokuserer på links fra andre velrenommerede domæner, der selv har gode placeringer i søgemaskinerne og kan skabe trafik til dit website, er der imidlertid grobund for en god succes med indsatsen.

Content Marketing

 • Som begreb er Content Marketing omfattende og bredt. Som disciplin indenfor Off-page søgemaskineoptimering kan det dog indsnævres til at handle om at skabe omtale af dine produkter eller dit brand, så andre linker til dit site.
 • Ren omtale uden links har også værdi SEO-mæssigt. Når søgemaskinerne møder såkaldte citations eller brand mentions, er de klar over, at det er netop dit site, der er tale om – også selvom, der ikke fremgår et link.

Sociale medier

 • Off-page SEO kan også være aktivitet på relevante sociale medier. Links herfra har også betydning i forhold til din SEO-strategi, selvom det er en tilbagevendende diskussion blandt SEO-professionelle, hvor meget. Én ting er dog sikkert: Links fra de sociale medier skaber trafik.

Vigtigheden af Off-page SEO

Ingen discipliner indenfor søgemaskineoptimering kan stå alene og derfor er det vigtigt at indtænke Off-page SEO i din samlede strategi. Alle websites har brug for eksponering andre steder end i søgemaskinerne – og man kan i mange tilfælde aflæse en direkte positiv effekt i On-page optimeringen, når man også prioriterer sin Off-page indsats.

Derudover er det vigtigt at have andre trafikkilder end søgemaskinerne, hvis du en dag skulle risikere, at der sker ét eller andet, der får dit website til at forsvinde fra søgeresultaterne, F.eks. i forbindelse med ukorrekt håndtering i forbindelse med relancering af en ny hjemmeside, en kraftig ændring i søgemaskinernes algoritme eller ganske enkelt en menneskelig fejl.

Ønsker du et tilbud på Off-page søgemaskineoptimering eller en samlet SEO-strategi giver vi dig gerne et uforpligtende tilbud, der passer til netop din virksomhed. Kontakt os her.

STARCO case

Rice Case

Weilbach case

Realdania Case