Det er meget nemmere at træffe de rigtige beslutninger og arbejde mere effektivt med dit website, når du ved, hvad formålet med og værdien af dit website er.

Derfor kigger vi i denne artikel på, hvordan man kan opsætte en række formål, som tager udgangspunkt i forretningen, og som fremover vil være grundstenen i dit arbejde med websitet.


Det er meget nemmere at træffe de rigtige beslutninger og arbejde mere effektivt med dit website, når du ved, hvad formålet med og værdien af dit website er.

Derfor kigger vi i denne artikel på, hvordan man kan opsætte en række formål, som tager udgangspunkt i forretningen, og som fremover vil være grundstenen i dit arbejde med websitet. I denne artikelserie har jeg tidligere givet 5 gode grunde til at bruge Google Universal Analytics på dit website og hvad du kan bruge webanalyse til?.

Stil spørgsmålstegn

Find ud af hvad formålet og værdien af dit website er, ved at spørge hvorfor og hvad. Hvorfor har jeg overhovedet et website, og hvad forventer jeg, at det gør?

Hvis du kan svare på disse to spørgsmål, er du allerede godt på vej til at arbejde resultatorienteret med dit website – hvis ikke, så bare rolig. Lad os se på, hvad der skal til.

Formålet med et website er at understøtte de forretningsmæssige mål. Måske er websitets formål allerede defineret i de overordnede strategier. Ellers lav en kort workshop sammen med de kolleger, som arbejder mere specifikt med det forretningsmæssige og de overordnede strategier. Sammen vil I kunne fastlægge formålene med websitet.

Jeg har igennem artiklen lavet en række små opgaver, som kan hjælpe dig med at komme i gang med at arbejde målbevidst.

Første opgave: Lav en brainstorm på virksomhedens forretningsmål og websitets formål. Hvis I allerede har nedskrevet forretningsmålene, så tag udgangspunkt i dem.

kpi skema

Key Performance Indicators (KPI)

Når du har defineret websitets formål, skal du måle på dem.

For at kunne dette, skal formålene omsættes til tal. Et KPI er at tal, som fortæller hvordan websitet performer.

Et godt KPI er:
• simpelt
• relevant
• rettidig
• øjeblikkeligt brugbart

Dvs. at et KPI er et helt håndgribeligt tal, som både er simpelt at forstå, relevant ift. websitets formål, giver et rettidigt billede, og som man med det samme kan handle på.

Det sidste punkt er meget væsentligt. Hvis ikke et KPI får dig til at ville ændre noget eller styrke det, du allerede gør, så giver KPI’et ingen mening.

Du bør ikke have mere end 3-4 KPI’er for et website. Det sikrer, at du kan overskue websitet og er i stand til handle på KPI’erne.

Opgave: Notér et KPI til hvert formål, som gør det muligt at måle effekten.

Målværdier

Når du har opsat dine KPI’er, er det tid til at sætte mål op for, hvornår et KPI er en succes. Disse mål skal selvfølgelig bestemmes ud fra forretningsformålene.

målværdier

At finde den rette målværdi kan være svært. Hvis ikke du har historik eller noget mere konkret fra forretningsområdet til at understøtte dig, så sæt et realistisk mål og juster det undervejs.

Når du først har noget at sigte efter, så bliver det meget nemmere at få et overblik over, hvor det går godt, og hvor det går skidt.

Opgave: Sæt en målværdi på hver KPI. Dvs. hvornår er KPI’et en succes for forretningen.

Mikrokonverteringer

Når du har defineret websitets KPI’er, skal du se på hvilke handlinger og elementer på dit website, som understøtter disse.

Dvs. at KPI’erne skal omsættes til en række handlinger. Dem kalder vi mikrokonverteringer.

Mikrokonverteringer understøtter KPI’erne og fortæller mere detaljeret, hvad der foregår på dit website. Hvis en mikrokonvertering ikke kan tilknyttes et KPI, så er mikrokonverteringen enten overflødig eller et KPI i sig selv.

Du kender sikkert allerede en række mikrokonverteringer. Det kan fx være tilmelding til nyhedsbrev, en kontaktformular, download af brochurer osv. Disse handlinger kan dog også være KPI’er – det afhænger af formål med websitet.

Opgave: Skriv et par mulige mikrokonverteringer under hvert KPI.

Opsætning af mål i Google Analytics

Langt de fleste mikrokonverteringer og nogle KPI’er kan opsættes som mål i Google Analytics. Det kan fx være tilmeldinger til nyhedsbrev, download af brochure eller tryk på en facebook like-knap.

Når du har fået sat målene op, kan du blive meget klogere på, hvilke brugere som rent faktisk udfører de handlinger, du vil have dem til. Du kan se hvilke trafikmidler, som er mest effektive, hvilke sider som spiller en rolle i handlingerne mm.

Husk at webanalyse er en cirkulær proces, hvor forretningsmål, KPI’er og målværdier hele tiden ændrer sig, og derfor må hele opsætningen løbende gennemgås, for at sikre at målingerne er retvisende for forretningen.

målværdier i analytics

Google Analytics er et rigtig stærkt værktøj til at arbejde med KPI’er, mål og målværdier. Du kan komme rigtig langt med Google Analytics. Men du vil måske også opleve, at andre redskaber som fx Excel kan hjælpe dig det sidste stykke i mål.

Opgave: Opsæt et af mikrokonverteringerne som mål i Google Analytics. Du kan læse om hvordan du opsætter målene i Google analytics her.

Sæt værdi på handlingerne

Når du har opsat målene i Google Analytics kan du se, hvor mange der har udført handlingen, og hvor mange procent af det samlede antal besøgende, det svarer til – det kaldes konverteringsfrekvensen.

Det sidste punkt er, at sætte værdi på disse handlinger. På den måde får du meget brugbare data om hvilke sider, trafikkilder mm. som skaber værdi.

værdisætning i google analytics

Sådan værdisætter du

Hvis du ved at hver tiende, som kontakter dig via websitets kontaktformular i gennemsnit giver en omsætning på 10.000 kr., så kan du tillægge hver udfyldelse af kontaktformularen 1000 kr. i værdi. Det samme kan du gøre med alle de mikrokonverteringer, som du har defineret.

Er det svært at sætte konkrete værdier på dine mikrokonverteringer, kan du også opsætte relative værdier, således at de forskellige handlinger er relative til hinanden i værdien. Dvs. at udfyldelsen af en kontaktformular fx er 5 gange så meget værd som tilmeldingen til dit nyhedsbrev.

Opgave: Notér værdien ud for dine mikrokonverteringer og tilføj værdien til målet i Google Analytics.

Tiltræk de værdifulde besøgende

Du er nu godt på vej til at arbejde mere struktureret og datadreven med webanalyse. I næste artikel ser vi på, hvordan du kan bruge dine KPI’er og mål til at arbejde klogere med at tiltrække værdifulde besøgende, og bruge de mest effektive kanaler i din markedsføring. Læs den her.

Hvis du har lyst til at vide mere om webanalyse kan du læse mere om Google Universel Analytics og hvad du kan bruge webanalyse til.

Hvis du har spørgsmål omkring webanalyse eller brug for hjælp til opsætning af KPI’er og mål, så kontakt os for en uforpligtende dialog.