Facebook markedsføring

Facebook er det oplagte medie at give sig i kast med, hvis man ønsker at markedsføre sig på de sociale medier. Mulighederne er mange, og Facebook er på mange måder bygget op omkring markedsføring.

Facebook er det medie, der gør det muligt at målrette sin markedsføring bedst muligt – og det har en helt særlig værdi.

Instagram markedsføring

Instagram er et visuelt medie. Det er derfor et meget oplagt medie at bruge, hvis man har et produkt der skal vises frem på en ”lækker” måde.

Det er ikke alle virksomheder der vil have gavn af at være tilstede på Instagram, men dem der har, kan virkelig opnå en stor effekt når mediet bruges rigtigt.

Twitter markedsføring

Twitter er stort udenfor Danmark. I Danmark halter vi lidt bagefter lige på det medie – men har man en kundegruppe i f.eks. Tyskland hvor mediet er rigtig stort, er det vigtigt at være tilstede her.

Twitter er umiddelbart og direkte – og bruges i mange tilfælde mere som en kommunikationskanal hvor dialogen er i fokus.

LinkedIn markedsføring

LinkedIn er erhvervslivets Facebook. Det er her man får inspiration, netværker og laver forretning. LinkedIn er derfor en platform fuld af potentiale når det kommer til markedsføring af jeres virksomhed.

På LinkedIn føler ingen at I spammer dem med nyheder om jeres virksomhed, da de netop følger jer for at blive informeret.

Få hjælp til at stå stærkt med markedsføring på sociale medier

Hos Oxygen kan vi hjælpe jer med at blive markedsført stærkt på de sociale medier. Vi bygger sammen med jer en strategi der tager højde for jeres behov, ønsker og målsætninger – og som viser resultater.

Kontakt os for en uforpligtende dialog

Hvad er markedsføring på sociale medier?

Som beskrevet kort ovenfor, har de forskellige medier hver deres egenskaber. Hvilke medier man skal vælge at fokusere på afhænger af tre ting; hvem I er, hvad I vil og hvor meget tid I vil/kan bruge på det.

De primære sociale medier, er: Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn og Youtube.

Hvem er I?

Der findes ikke ét socialt medie, som er velegnet til markedsføring for samtlige virksomheder i verden. For nogen er det værdifuldt at være tilstede på Facebook mens Instagram for andre viser sig at være det helt rigtige medie.

Ud fra en forståelse af hvem I er, kan vi hos WorkingMedia hjælpe jer med at finde frem til de rigtige medier at fokusere på.

Hvad vil I?

Valget af medie er også afhængigt af hvad formålet med markedsføringen er. Vil I skabe mere opmærksomhed på jeres brand, har I et specifikt budskab I gerne vil ud med, eller er der en række produkter I gerne vil øge salget af?

Mulighederne for markedsføring på sociale medier er utallige – det handler blot om at definere målet og ambitionerne.

Hvad kan og vil I?

Sociale medier tager tid. Hvis resultatet skal være godt, skal man derfor, inden man kaster sig ud i markedsføringen på de sociale medier, gøre op med sig selv hvor meget tid man kan og vil bruge på det.

Det er altid bedre at vælge ét eller to medier at fokusere grundigt på, end at tro at man skal favne hele paletten selvom tiden og ressourcerne ikke er til det. Resultatet bliver nemlig derefter.

Styrker og svagheder

Som med alle andre markedsføringskanaler, findes der styrker og svagheder ved de sociale medier. Svaghederne er tydelige at få øje på da de værste tilfælde af social medie-markedsføring der er gået helt galt, ofte ender i mediernes søgelys.

Eksempler på store, velrenommerede virksomheder der har trådt ved siden af på den ene eller anden måde, og ikke har reageret på det før skaden er sket, har flere gange været tophistorien i nyhederne.

Så galt går det heldigvis sjældent – og hvis man tager de rigtige forholdsregler og holder sig indenfor nogle simple spilleregler, så er man så godt som sikker på ikke at havne i den situation.

Fordelene er derimod tit sværere at få øje på, men de er der – og de er store!

Virksomheder der formår at udnytte dynamikken og de mange muligheder ved de sociale medier, oplever imponerende resultater med hurtig virkning – også på bundlinien.

De gyldne regler

1. Overvej grundigt hvem der administrerer jeres sociale medier

Det er jeres ansigt ud ad til, og alt for mange virksomheder har begået den fejl at lade f.eks. en studiemedhjælper som ikke er sat ordentligt ind i, hvordan virksomheden gerne vil fremstå udadtil, varetage opgaven.

Da de sociale medier er en direkte kommunikationskanal med omverdenen – og da de sociale medier aldrig sover, eller glemmer – begår man kun den fejl én gang. Der kan det bare allerede være for sent. Sørg derfor for at alle der har adgang til jeres sociale medier, er trænet i hvordan de bruges og hvordan I ønsker at fremstå.

2. Begræns antallet af medarbejdere der har administratorrettigheder

Både for at sikre, at der altid er en tydelig rød tråd og synergi i det der kommer fra jeres hånd, men også for at undgå, at I mister kontrollen over hvad der sker i jeres navn.

3. Hav respekt for de sociale medier

Bruges de rigtigt kan de være mere fordelagtige end alle andre markedsføringskanaler tilsammen – men bruges de forkert, kan det have fatale konsekvenser.

At administrere en virksomheds sociale medier er ikke en venstrehåndsopgave – det kræver viden, kompetencer og en stærk indsats. Tro derfor ikke, at det er noget I kan komme nemt om. Hvis det er målet, så er det bedre at holde sig helt fra de sociale medier.

4. Tro ikke, at I skal det hele på én gang

Mange virksomheder lader sig rive med, hver gang et nyt medie dukker op eller hvis de ser konkurrenterne være tilstede på et givent medie. Overvej altid om I har tiden og ressourcerne til et medie – og endnu mere vigtigt, om det er det rigtige medie for jer.

5. Husk altid at der er forskel på de sociale medier som et socialt medie og som markedsføringskanal

Bare fordi en medarbejder selv er meget aktiv på både snapchat og Instagram, gør det ikke ham eller hende til ekspert på hvordan jeres virksomhed bedst markedsføres på de sociale medier.

Folk kan have de bedste intentioner, men der må aldrig herske tvivl om, at når medierne bruges i jeres navn, så er det som markedsføringskanal – og kun det.

6. Hav en krisekommunikationsplan klar

Hvis uheldet skulle være ude, og I utilsigtet ender i en shit storm af større eller mindre grad, så vær forberedt. De sociale medier arbejder hurtigt – og der er sjældent tid til at indkalde til møder om hvordan man vil håndtere en given krise.

Forestil jer derfor hvad I potentielt kunne blive kritiseret for og hvilke situationer I potentielt kan ende i, og definér så helt klare svar og handlingsplaner.

7. Definér standard budskaber

De sociale medier virker stærkest hvis man spiller med på princippet om, at det ikke kun foregår mellem 8 og 16. Den eller de medarbejdere der administrerer jeres sociale medier, skal derfor være så godt klædt på som muligt til at svare på alle tænkelige spørgsmål om alt fra tekniske detaljer ved et produkt til virksomhedens overordnede strategi.

De færreste medarbejdere har svaret på alt, så udform et dokument med FAQ’s og svar, som medarbejderen altid kan søge svar i.

Sørg også for at der er en kontaktperson længere oppe i hierarkiet som medarbejderen kan ringe til i krisesituationer hvor noget er under optrapning. Et par timers aftenarbejde er godt givet ud hvis konsekvensen ellers havde været en shit storm der løber løbsk.

8. Omfavn de sociale medier!

Husk, at alle ovenstående regler i langt de fleste tilfælde kun er forebyggende. De færreste virksomheder oplever noget der bare nærmer sig en shit storm, men oplever i stedet kun positiv kommunikation og interaktion.

Kast jer derfor ud i markedsføring på de sociale medier – når bare I har tænkt jer om først.