Content marketing er markedsføring med indhold. Indhold der er tænkt over, indhold der er sat i system, indhold der udelukkende er baseret på hvad der siger mest om jeres virksomhed, jeres produkter og jeres budskaber.

En stærk content marketing strategi er bygget op omkring forskellige aspekter, som du kan læse om her.


Virksomhedens sprog

Ofte har en virksomhed et internt sprog som for udefrakommende kan virke uklart og indforstået.

En stærk content marketing strategi kommunikerer jeres budskaber præcist og i et sprog som både eksisterende og potentielle kunder forstår.

Vi véd, at I kender jeres forretning, produkter og budskaber bedre end nogen andre, og vi vil aldrig påstå noget andet. Men vi ved også, at man internt i en virksomhed kan have set sig blind på, hvordan man bedst rækker ud til kunderne og formidler al den viden man har.

Hos Oxygen arbejder vi med at sikre, at al ekstern kommunikation der kommer ud fra jer, foregår i et sprog som udefrakommende forstår. På den måde undgår I at miste potentielle kunder på grund af misforståelser, men fremstår i stedet som en virksomhed der ved præcis hvem I er, hvad I står for og hvad I kan tilbyde en kunde.

Alt det vi ikke siger

Det vi sætter ord på, er det vi ved. Men gemt i det, der ikke bliver italesat, er ofte vigtig viden.

Viden om, hvad der tages for givet. Viden om, hvor der ligger udfordringer begravet, som kan virke uoverskuelige at håndtere – og anden viden der kan bidrage til at skabe den bedste content marketing.

Ofte er det først når man sidder sammen med eksterne personer, at det bliver tydeligt hvad det er der mangler at blive italesat. Et vigtigt led i skabelsen af content marketing  er derfor at finde frem til alt det, I tager for givet, og som ofte er liget netop det, der gør jeres virksomhed til noget særligt.

En analyse af det usagte fungerer derfor på samme tid også som en italesættelse og redegørelse af jeres kernekompetencer- og værdier. Der findes ikke én virksomhed som ikke har godt af indimellem at lave den øvelse, og blive mindet om hvad det egentlig er I arbejder for, med og hen imod.

Arbejdet med content marketing er derfor ikke isoleret til at omhandle en marketing strategi, men berør og inkluderer automatisk også virksomhedens mere overordnede strategier.

Practice what you preach

Content marketing er bygget op omkring præmissen, at alt der bærer jeres navn, skal afspejle hvem I er som virksomhed, jeres produkter og strategier.

På samme måde som jeres fysiske lokaler, logo og visuelle design med garanti afspejler virksomheden og dens produkter, skal der altid være en klar råd tråd mellem jeres virksomheds DNA og jeres online markedsføring.

Content marketing er et vindue ind til jeres virksomhed, som kan ses af alle. Både dem der kender jer godt, og dem der aldrig har hørt om jer før. Det de ser, når de kigger ind af vinduet er derfor altafgørende for deres førstehåndsindtryk af jer – og dét indtryk er som bekendt essentielt for det videre forløb.  

Når content marketing afspejler alt dette, fremstår I professionelle og troværdige. Ligesom de færreste nødigt vil lade en frisør med en dårlige frisure klippe dem, vil de fleste føle sig utrygge ved at indgå forretninger med en virksomhed der siger ét og viser noget andet udadtil.

Hvad I viser udadtil, vil derfor på den ene eller anden måde afspejle sig helt konkret i henvendelser fra potentielle kunder og tallene på bundlinien.

Med målet for øje

Content marketing kan meget og kan favne bredt – men at skyde med spredehagl er sjældent den bedste vej frem.

Et vigtigt skridt i den rigtige content marketing retning er at turde sige nej og vælge fra. Ikke når det kommer til ambitionerne – de skal altid være høje – men når det kommer til indhold og målgruppe. Dem der sigter bredt rammer sjældent rigtigt. Det handler derfor om at skære ind til benet; hvilket budskab vil I ud med? Hvem vil I ramme – og hvorfor?

Er I en nyopstartet virksomhed kan awareness være målet med jeres content marketing strategi. Er I derimod en veletableret virksomhed, kan det være noget helt andet der er værdifuldt for jer – f.eks. en produktlancering, en styrkelse af kundeporteføljen eller noget helt tredje.

Det afgørende i den del af en content marketing strategi er derfor at definere præcist hvad det er der skal fokuseres på, for at indsatsen kan måles på salget, henvendelserne, fastholdelsen af eksisterende kunder osv. – eller med andre ord, på bundlinien.

Content marketing – er det besværet værd?

Ja! Listen ovenover – over ting der skal granskes, diskuteres og udarbejdes – kan virke uoverskuelig. Men, det er det værd!

Marketing uden indhold eller med et misvisende indhold kan være enormt ødelæggende for en virksomhed. Marketing med et stærkt og præcist indhold kan booste og styrke en virksomhed og levere helt synlige, målbare resultater.

Hos Oxygen sætter vi en ære i, at bære så stor en del af byrden i arbejdet med at skabe den bedste content marketing strategi til jer, som muligt. Så kan I fokusere på dét I er bedst til – at drive jeres virksomhed. ”Besværet” bliver derfor – for jeres vedkommende – mindsket. Til gengæld klæder vi jer på til at eksekvere den strategi vi kommer frem til – og har I en marketing afdeling, prioriterer vi selvfølgelig at ruste dem bedst muligt til at levere det indhold vi sammen med jer, er kommet frem til, er det bedste for jeres virksomhed.

Hvor udspiller det sig?

Én ting er tankerne og ideerne bag content marketing, men hvad er det så helt konkret der hører under den paraply af markedsføring?

Content marketing adskiller sig i bund og grund ikke synderligt fra anden marketing i forhold til hvilke kanaler og platforme man anvender. Forskellen skal i stedet findes i indholdet og strategien bag.

Derfor foregår content marketing typisk gennem de samme kanaler som meget andet markedsføring, f.eks.:

  • Sociale medier
  • Nyhedsbreve
  • Blogs
  • Hjemmesider
  • LinkedIn

Hvilke kanaler der er de rigtige for jer og jeres virksomhed, afhænger af den strategi vi sammen kommer frem til. Det er til enhver tid bedre at fokusere på få kanaler og gøre det godt dér, end at være tilstede overalt og som konsekvens deraf miste fokus.

Content Marketing Strategi med Oxygen

Der findes ikke én content marketing skabelon som kan lægges ned over hverken jeres eller andre virksomheder. Alt skal tilpasses. Det eneste vi ved med sikkerhed er, at når vi har fundet den strategi der omfavner jeres virksomheds DNA og skaber et vindue ind til virksomheden som I er fuldstændig trygge ved at lade andre kigge ind af, så har vi fundet den rigtige.

Hvordan kommer vi så derhen, hvor den stærke content marketing strategi er skabt, og vi er klar til at eksekvere den? Hos Oxygen har vi delt processen op i fire faser; en indledende fase, en dybdegående fase, en opfølgende fase og en eksekveringsfase. Kontakt os for mere information om de fire faser, og hvordan vi kan hjælpe jer med at skabe den stærkeste content marketing strategi.