9 juratips til B2B webshoppen fra advokatens og webbureauets mund. Eller….. Jura – den solide planke at holde om i vores bestræbelser på at sameksistere på markedskræfternes ocean.


‘Business to Business’ webshop + jura

Ting du lige skal være obs på i forhold til dine erhvervskunder når det gælder lovgivningen om e-handel

– Styrk samhandlen med dine kunder ved at håndtere almindeligt forekommende juridiske spørgsmål i dine forretningsbetingelser.
Undgå bøvl ved at kommunikere på forkant om de typiske spørgsmål fra dine kunder.

Aftaler kan indgås formfrit i Danmark. Det afgørende er alene, om en person har manifesteret en vilje til at blive forpligtet. Det har ved e-handel særlig betydning for såvel køber som sælger.
”En mundtlig er aftale er ligeså bindende som en skriftlig, men afsindigt meget sværere at bevise”. 

Hvis en erhvervsdrivende tilbyder varer til salg via en webshop, med mulighed for at bestille direkte, anses det for et juridisk bindende løfte (tilbud) til besøgende på siden – præcis som ved en fysisk forretning.
Sælgeren skal hermed levere de varer der udbydes, og til den udbudte pris. Sælgeren bærer derfor også efter dansk ret risikoen for, at der er angivet en forkert pris, eller at varen er udgået.
Det du siger – er det kunden har krav på.

Konsekvens for sælger

Indehaveren af en webshop skal derfor sørge for at holde webshoppen opdateret med korrekte priser. Endvidere skal indehaveren opdatere webshoppen for udgåede varer og angive, såfremt varen ikke kan leveres på grund af manglende lagerbeholdning m.v.

Hvis dette ikke sker og køber bestiller en vare, er sælger som udgangspunkt erstatningsansvarlig overfor køberen for det tab, som køberen lider ved, ikke at kunne aftage varen til den udbudte pris.
Forestil dig at være leverandør af burgerboller til en MEGASTOR fastfoodkæde i hele Norden. Forestil dig dernæst, at du ikke har meddelt deres indkøbsafdeling at du ikke kan levere den bolle de plejer at få og hvad det ville koste dig som leverandør – det skulle gerne skabe en følelse i dig, der gør at du husker lige præcis denne regel fremover.

For køber

For en køber betyder brugen af en webshop tilsvarende, at køberen på sin side som udgangspunkt er forpligtet til at aftage en given vare og mængde, såfremt køber tilsigtet eller utilsigtet manifesterer sin vilje hertil, f.eks. ved tryk på en bestillingsknap, der generer en ordre til sælger.

Det er således som udgangspunkt ikke nødvendigt for indgåelse af en aftale mellem køber og sælger, at sælgeren først sender en ordrebekræftelse eller lignende til køber, som køber kan reagere på hvis bestillingen er fejlagtig.
…..dog stadig god stil at sende en kvittering selvom det ikke er juridisk påkrævet.

En ’Business to Business’ e-handelsløsning giver derfor også anledning til risiko for køber. Risici som bør afklares i forbindelse med webshoppens forretningsbetingelser.
Forventningsafstem, forventningsafstem, forventningsafstem. Der findes ikke overkommunikation i e-handel.

Effektiv samhandel – forretningsbetingelser

De juridiske konsekvenser af elektroniske viljeserklæringer indebærer, at indehavere af webshops nøje bør overveje, hvilke betingelser, der skal være gældende for brugen af webshoppen og parternes samhandel.
Skriv ægtepagten mens I stadig er forelskede.

Webshoppens betingelser bør overordnet afspejle virksomhedens normale forretningsgange således, at sælger er i stand til at levere de varer, der tilbydes, og at overgangen fra fysisk handel til e-handel kan foregå så optimalt som muligt.
Lad være at være en netgangster. Godt købmandsskab og god service betyder ikke, at det er ok at snyde.

Webshopindehaveren bør i forretningsbetingelserne entydigt træffe beslutning om, hvornår parterne har indgået en bindende aftale, eventuelle forbehold for trykfejl og svigtende lagerbeholdninger, udgåede varer, m.v.

Med henblik på opnåelse af tillid til systemet for køber, kan dennes interesse i at sikre sig mod utilsigtede bestillinger f.eks. reguleres ved generelle vilkår – eller individuelle aftaler – om købsmaksimum (herunder beløbsgrænser og mængder), alternative bekræftelser af usædvanligt store køb ved e-mailkommunikation eller indtastning af sikkerhedskoder sendt pr. SMS eller lignende.

Hvis en ordre er for god til at være sand, så bør systemet sikre, at kunden bliver spurgt om den ER sand.

Hvis du har spørgsmål til forretningsvilkår er du meget velkommen til at ringe og høre nærmere hos Oxygen eller advokat Christoffer Jørgensen.